Tolkene i Akademikerforbundet – vi forstår deg!

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er fagorganisasjonen for deg som er tolk. Vi er et fagfellesskap av og for tolker, med alle forutsetninger for å forstå tolkeprofesjonens utfordringer og behov. Dette gjør TiA til en sterk, kunnskapsrik og tydelig representant for deg som er medlem hos oss, hos Akademikerforbundet og i Unio-fellesskapet.

Fokus på tolkefaget og profesjonen

Som medlem i TiA tar du del i et faglig fellesskap med fokus på intern kompetanseøkning og eksternt informasjonsarbeid. Det tolkefaglige står i sentrum, og TiA arbeider for at tolkeprofesjonen skal få økt kompetanse og anseelse. Dette vil vi oppnå både gjennom egne arrangementer og ved å ansvarliggjøre arbeids-/oppdragsgivere og utdanningsinstitusjonene.

Akademikerforbundet på din side

I arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår blir du godt tatt vare på av Akademikerforbundet, der TiA løfter frem dine tolkefaglige utfordringer. Siden Akademikerforbundet dekker alle tariffområder, må du heller ikke bytte forbund om du endrer ansettelsesforhold.

Bred støtte for liten profesjon

Akademikerforbundet er medlem i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. Det gir TiA gode muligheter for bred støtte for våre saker, selv om vi er en liten profesjon.

Tolkenes stemme

TiA skal være aktive og synlige som tolkenes stemme i offentlige høringer og debatter som angår vårt fagområde, og fremme vårt syn og våre innspill gjennom Akademikerforbundet og Unio. Vi skal også være synlige og aktive ut mot våre medlemmer, både gjennom vår Facebook-side, vår nettside og med nyhetsbrev.

Nært og enkelt

Det skal være enkelt for TiA-medlemmene å kontakte oss. Vi kan ikke love at vi alltid er tilgjengelige, men vil alltid gjøre vår ytterste for å besvare henvendelser. Har du et spørsmål, trenger hjelp eller vil komme med innspill, kan du kontakte styret i TiA:

Leder: Helge Edland – Helge.edland@akademikerforbundet.no
Nestleder: Dagny Rødfjell -  Dagny.Rodfjell@akademikerforbundet.no
Styremedlemmer: Birgitte Ellingsen, Lillian Varhaug-Ellertsen og Mariann Eidberg.
Vara: Johanne Bredeli og Kim Kopstad.

Mer info om TiAs aktivitetsfond finner du her.

TiA – førstevalget for deg som er tolk

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for TiA
(retningslinjer-for-fig_tia.pdf, 239kB)


Interpreters in the Norwegian Union of University and College Graduates – we understand you!

A short summary of the core information about «TiA - Tolkene i Akademikerforbundet» «The interpreters in the Union of University and College Graduates» in English.

TiA is a subgroup of the trade union «Akademikerforbundet» - «The Union of University and College Graduates». We are a group of interpreters, and we work for interpreters. That way we can be a strong, knowledgeable and clear voice in advocating for our members, because we understand interpreters’ challenges and needs.

Interpreters in the Norwegian Union of University and College Graduates – we understand you! - les mer


/share/mime/48/pdf.png Brosjyre TiA
(innmeldingsbrosjyre-2023-tia-digital.pdf, 526kB)

/share/mime/48/pdf.png Etiske retningslinjer
(tias-tolkenes-profesjonsetiske-retningslinjer-vedtatt-2023.pdf, 134kB)

Meld deg inn her 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as