Pensjonist

Forbund for pensjonister

Om du er pensjonist, kan du fortsatt dra god nytte av å være organisert. Vi sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Akademikerforbundet har et seniorutvalg som har fokus på disses rettigheter. Med pensjonistmedlemskap i Akademikerforbundet får du tilgang til blant annet:

Pris på medlemsskap

Kontingenten for pensjonister i Akademikerforbundet er 500 kr per år.

Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet

Det finnes flere fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet. Pr. i dag finnes det fire grupper som har etablert seg:

Å være med i en fag- og interessegruppe medfører ikke økt kontingent. Om du ønsker å være med i en av disse gruppene, skriver du dette i kommentarfeltet ved innmelding.

Bli medlemKurs og webinarerMedlemsfordeler 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as