Akademikerforbundets NAV-utvalg er et landsdekkende utvalg oppnevnt av hovedstyret. 
Utvalgets primæroppgave er å ivareta medlemmene som er ansatt i NAV i viktige arbeidslivsspørsmål. Videre skal utvalget bidra med gode innspill til utvikling av velferdsordningene.  Vi ønsker nært samspill med våre medlemmer for å sikre at Akademikerforbundet tar tak i både lokale og sentrale utfordringer.

Utvalget består av:

Alfred Sørbø, Forbundsleder Akademikerforbundet
Perly Paulsen, Hovedtillitsvalgt NAV for Unio
Solveig Grene Seipæjærvi, NAV Hjelpemiddelsentralen
Poul-Herman Deniz Bülow, Hovedtillitsvalgt Oslo kommune
Jostein Lie,
Hovedtillitsvalgt i Nav kontroll
Astrid T. Sørland, Generalsekretær Akademikerforbundet

Dersom du har innspill til utvalget, kan du kontakte Perly Paulsen / 901 40 048

/share/mime/48/pdf.png NAV lokallagsbrosjyre
(lokallagsbrosjyre-nav-web.pdf, 150kB)