Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet

I den ferske politiske plattformen til den blågrønne regjeringen står det at «regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Det får Unio til å reagere.

Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet - les mer


Tariffavtale på plass i Bane NOR

Unio og Spekter kom sent i går til enighet om en tariffavtale mellom partene. Akademikerforbundet har vært pådriver bak avtalen, frontet av tillitsvalgt Odd Herman Indahl Randli og vara Kristin Audestad.

Tariffavtale på plass i Bane NOR - les mer


Arbeidslivets Klimauke sparket i gang

Arbeidslivets Klimauke ble innledet med et frokostseminar spekket med erfaringsutvekslinger og gode ideer. «Snakk om klima på jobben» var oppfordringen fra arrangørene og flere av innlederne.

Arbeidslivets Klimauke sparket i gang - les mer


Akademikerforbundets obligatoriske forsikring blir vesentlig forbedret fra januar 2018:

Dekningen «Kritisk sykdomsforsikring» blir inkludert! Du kan ha livsforsikringen og ulykkesforsikringen helt til du fyller 70 år!

Akademikerforbundets obligatoriske forsikring blir vesentlig forbedret fra januar 2018: - les mer


Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, starter 1. februar. – Fristen for å komme fram til en løsning er satt til 1. mars, så det blir noen intense uker dersom vi skal klare å komme i mål i god tid for tariffoppgjøret starter. Fra vår side er vi innstilt på å finne løsninger som tilgodeser alle Unios grupper – både de som av helsemessige årsaker må gå tidlig, og de som ønsker å jobbe lenge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger - les mer


Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Etter å ha forhandlet om ny hovedavtale i november og desember, ble partene onsdag 13. desember enige om en prolongering av nåværende hovedavtale med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) til 31.12.2018.

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018 - les mer


Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter

Partene er enige om å fortsette forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren over nyttår.

Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter - les mer


Regjeringen grillet av FN: Kvinner har ikke godt nok vern i likestillings-Norge

Norges innsats for å bedre kvinners levevilkår og oppnå faktisk likestilling mellom kvinner og menn, fikk hard medfart da likestillingsminister Solveig Horne møtte FNs Kvinnediskrimineringskomite i Geneve i november.

Regjeringen grillet av FN: Kvinner har ikke godt nok vern i likestillings-Norge - les mer


Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Unio, LO, YS og Akademikerne har i dag vært i første møte i en prosess mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Målet er å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon. – Unio er fornøyd med at prosessen nå er i gang, og er innstilt på å finne løsninger som samlet sett er gode for våre medlemmer, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon er i gang - les mer


Delta på Akademikerforbundets kurs og konferanser i 2018!

Akademikerforbundet har gratis kurs for medlemmene. Vi dekker også reise og opphold.

Du finner oversikt på vår hjemmesid og kan melde deg på i dag via min side.


Muligheter og utfordringer ved hovedoppgjøret i 2018

Lokale lønnsforhandlinger er nå gjennomført i de fleste sektorer der vi har medlemmer. Selv om vi fikk et moderat lønnsoppgjør i 2017 på om lag 2,4 %, ser det ut til at de fleste av våre medlemmer har hatt reallønnsvekst, noe som er ekstra viktig siden det i 2016 var  reallønnsnedgang for de fleste.

Forbundets tillitsvalgte har lagt ned mye arbeid i forberedelser og forhandlinger og vi har forhandlingskoordinatorer og regionstyrer som har bidratt med koordinering og som forhandlere. Akademikerforbundet er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. Engasjementet blant våre medlemmer er stort, og dette er vi avhengig av for å kunne oppnå gode resultater.

Muligheter og utfordringer ved hovedoppgjøret i 2018 - les mer


Ett NAV?

Jeg har blitt utfordret til å notere ned noen bemerkninger med et kritisk blikk på prosessen rundt «ett NAV» og fagforeningenes rolle.

Aller først må det presiseres at jeg er motstander av silotenkning i offentlig sektor og at alle bør ha som mål å alltid finne forbedringsmuligheter for samarbeidet på tvers av linjer, sektorer og enheter.

Ett NAV? - les mer


Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål

– FNs bærekraftsmål er i høyeste grad fagforeningspolitikk. De målene som er satt vil bety en annen fordeling, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og styremedlem i Unio, da han presenterte Unios politikk for realisering av FNs bærekraftsmål under Unios representantskapsmøte i dag.

Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål - les mer


Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale. – Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Derfor er det spesielt viktig at partene tar en revisjon og forhandler avtalen med jevne mellomrom, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren - les mer


Fem julebordsråd til deg som er tillitsvalgt

Halvparten av norske ledere mener at enkelte ansatte blir for beruset på julebord. Her er Akan kompetansesenters råd til deg som tillitsvalgt om hvordan du kan bidra til at julebordet blir en hyggelig opplevelse for alle.

Fem julebordsråd til deg som er tillitsvalgt - les mer


Planlegger du å bytte jobb?

I forbindelse med skifte av jobb, er det et par ting det kan være smart å være oppmerksom på, og det er arbeidsavtale, lønn og pensjon.

Planlegger du å bytte jobb? - les mer


Sammen for bedre klima

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen, skriver ledere i hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversida i en felles kronikk i Dagsavisen i dag.

Sammen for bedre klima - les mer


Bli med på Arbeidslivets Klimauke!

Små og mellomstore virksomheter i Norge har et sterkt engasjement for miljø og klima. Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» er en dugnad for å sette engasjementet ut i konkrete tiltak. Se hvordan du kan bli med på dugnaden her!

Bli med på Arbeidslivets Klimauke! - les mer


BiA i media

BiA har engasjert seg i en rekke saker. Her finner du diverse saker i media.

BiA i media - les mer


Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år.

Ny fleksitidsavtale for statsansatte - les mer


Høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov, NOU 2016: 6

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) svarte på høring om NOU 2016: 6 Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov, NOU 2016: 6 - les mer


Svekker regjeringen UH-sektorens handlingsrom?

Unio er alvorlig bekymret for at statsbudsjettet vil innebære en svekkelse av universitetene og høyskolenes handlingsrom for å drive og utvikle forskning og undervisning av høy kvalitet. Det var hovedbudskapet fra Unio til Stortingets utdannings- og forskningskomité under høringen om forslaget til statsbudsjett for 2018.

Svekker regjeringen UH-sektorens handlingsrom? - les mer


Kompetansestrategi

-Endelig! Utbryter leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) Anne Grønsund.
-En ny kompetansestrategi for barnevernet tar på alvor at det er behov for å heve kompetansen i det kommunale barnevernet og har konkrete tiltak for å nå målet. Det er så bra!

Kompetansestrategi - les mer


Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime

I dag markerer Unio likelønnsdagen; Equal Pay Day. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å stille spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om hvilke grep regjeringen har gjennomført for å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime - les mer


I statsbudsjettet - Kunnskapsdepartementet - Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring - kapittel 254

Posten er foreslått redusert med 10%. Vi mener det er uheldig at ordningen svekkes, og ber om at kuttet reverseres samt at det i tillegg gis kompensasjon for prisveksten.

I statsbudsjettet - Kunnskapsdepartementet - Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring - kapittel 254 - les mer


- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering

Forbundsleder Alfred Sørbø støtter Unio-lederens kritikk av regjeringens avbyråkratisering og effektiviseringskutt på  på 0,5 %.
Et gjennomgående kutt i alle statlige budsjetter gir ikke tilsiktet effekt, sier forbundslederen. Dette rammer arbeidsplasser og virksomheter der effektiviseringsgevinsten er tatt ut, noe som i neste omgang gir svekket kvalitet eller redusert tjenesteproduksjon.

- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering - les mer


Styrkede arbeidstakerrettigheter i kampen mot nasjonalisme og populisme

I en verden som er mer økonomisk integrert enn noen gang, er også behovet for å omfordele veksten større enn noen gang. På tross av at internasjonal handel har økt den samlede velstanden på makronivå og bragt mange ut av fattigdom, har samtidig ulikhetene økt internt i mange land og mellom land, skriver internasjonal sekretær i Unio, Liz Helgesen i en kronikk som er forfattet i samarbeid med Robert R. Hansen, seksjonsleder Europa LO.

Styrkede arbeidstakerrettigheter i kampen mot nasjonalisme og populisme - les mer


Bra for alle at det er trygt å varsle

– Mange saker er vanskelige og kompliserte. Fokus bør være på hva det er varslet om, og ikke hvem som varsler, skriver Alfred Søbø og Thomas Bæk Jahreie i Akademikerforbundet.

Bra for alle at det er trygt å varsle - les mer


Flere blir nullpensjonister

Regjeringens forslag til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon vil gi flere «nullpensjonister», skriver Dagbladet i dag. – I 2009 ble vi lovet at verdien av samordningsfordelene skulle videreføres. Nå ser vi derimot at mange vil komme dårligere ut og få lavere kompensasjonsgrad sammenliknet med dagens regelverk. Dessuten savner vi en vurdering av utviklingen i antallet nullpensjonister med dette forslaget, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio, til Dagbladet.

Flere blir nullpensjonister - les mer


Støtter ingen «totalpakke»

Unio støtter forslaget til regjeringen om å ta inn en legaldefinisjon av «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen for dette er å sikre større grad av klarhet og forutsigbarhet. - Men dersom regjeringen står fast på at de har lagt fram en «totalpakke» hvor forslagene som fremmes må sees som en helhet, støtter ikke Unio noen av forslagene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Støtter ingen «totalpakke» - les mer


Unio advarer mot ny skattefavorisert sparing til pensjon

Etter planen skal den nye IPS-ordningen (Innskuddsbasert pensjonssparing) tre i kraft 1. november. Ordningen innebærer at den enkelte kan sette av inntil 40000 kroner per år, og innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Spart skatt blir dermed inntil 9600 kroner. Unio har i høringssvaret advart mot økende forskjeller mellom pensjonister som følge av ordningen.

Unio advarer mot ny skattefavorisert sparing til pensjon - les mer


Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, hadde høringssvar denne uka. Unio skriver i sitt høringssvar at et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning.

Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg - les mer


Lang vei å gå før kvinner og menn er likestilt

22 organisasjoner mener likestillingen er svekket under dagens regjering, viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité. – Vi kan ikke hvile på laurbærene, rapporten viser at vi har en lang vei å gå, sa Unio-nestleder Solveig Kopperstad Bratseth under lanseringen av rapporten i dag.

Lang vei å gå før kvinner og menn er likestilt - les mer


Ragnhild Lied skal leie offentleg utval

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå nærare på vidaregåande opplæring. I statsråd i dag blei utvalet sett ned, og Unio-leiar Ragnhild Lied har fått i oppgåve å leie utvalet.

Ragnhild Lied skal leie offentleg utval - les mer


Samarbeider om økt organisasjonsgrad

De fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden lager nå et felles prosjekt for å få flere fagorganiserte i arbeidslivet. – Vi er alle enige om at en sterk fagbevegelse er viktig for en god samfunnsutvikling, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.

Samarbeider om økt organisasjonsgrad - les mer


Digitalisering: Er vi i utakt med robotene?

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo. Digitale verktøy blir i stigende grad satt inn i ulike prosesser i arbeidslivet. Spørsmålet er om våre politikere og samfunnet for øvrig er godt nok forberedt på dette. Og hvilket arbeidsliv ser vi for oss om noen års tid?

Digitalisering: Er vi i utakt med robotene? - les mer


Region Buskerud/Vestfold/Telemark gjør en kjempeinnsats for medlemmene!

Over 500 medlemmer spredt på nesten hundre forskjellige arbeidsgivere i samtlige tariffområder. Selv med dyktige tillitsvalgte, er det ikke tvil om at regionstyret i Buskerud/Vestfold/Telemark har hatt nok å henge fingrene i frem mot de lokale forhandlingene i høst. Beskjeder om forberedende møter og kravfrister har strømmet inn og som nyvalgt regionleder innrømmer Rakel Kristiansen at utfordringene er mange. Men, våre medlemmer skal få den hjelpen de trenger uansett, sier Kristiansen.

Region Buskerud/Vestfold/Telemark gjør en kjempeinnsats for medlemmene! - les mer


Akademikerforbundet vekststrategi

Årets rapport fra teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at andel fagorganiserte sysselsatte i Norge bikket under 50 % i 2016. En stor del av nedgangen skyldes en revisjon av medlemstall i LO, men det illustrer likevel en trend i utviklingen som har ført til at kun halvparten av Norges yrkesaktive nå er en del av fagbevegelsen. På tross av generell nedgang fra 2015 til 2016 i andelen yrkesaktive blant hovedorganisasjonene, har Unio vokst.

Akademikerforbundet vekststrategi - les mer


Akademikerforbundet ønsker en bred debatt om framtidig lønnsdannelse!

De årlige lønnsoppgjørene bygger på lange og parallelle prosesser. Etter at de sentrale forhandlingene er sluttført, starter gjerne lokale forhandlinger i virksomheter i stat og kommune om høsten. Høsten er samtidig den tidsperioden primærorganisasjonene retter blikket på kommende tariffoppgjør året etter. Man drøfter tariffrelaterte tema, før man på nyåret utformer mer konkrete krav inn mot tariffoppgjøret.

Hvert annet år forhandles hele tariffavtalen, dette kalles hovedoppgjør. Året mellom omtales som mellomoppgjør og da forhandles normalt kun økonomiske tillegg. I stat og kommune gjelder de nåværende tariffavtalene fra 1.5.2016 til 30.4.2018. På noen arbeidssteder kalles hovedtariffavtalen ”overenskomst”. Dette gjelder blant annet for Oslo kommune og virksomheter som er tilsuttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Akademikerforbundet ønsker en bred debatt om framtidig lønnsdannelse! - les mer


Flere får vannskader på kjøkkenet

Tryg Forsikring advarer mot flere og mer alvorlige vannskader på kjøkkenet. – Kjøkkenet er blitt det nye våtrommet, men det er få eller ingen krav til sikring mot vannskader her, advarer takstsjef Lars Angell i Tryg.

Flere får vannskader på kjøkkenet - les mer


Bane NOR på skinner

Fra nyttår var Bane NOR, som en viktig del av politikernes jernbanereform, et faktum. Samtidig var det tidligere Jernbaneverket historie. Det er riktig å si at strukturen og organiseringen av jernbane i Norge har vært gjennom mange og store endringer, sier Odd Herman Indahl Randli, som er tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i det nye Bane NOR.

Bane NOR på skinner - les mer


Digitalisering - hva kreves av ledere?

Hvordan skal du som leder forholde deg til digitalisering?
-Ledere må sette seg i førersetet, sier Linda Lai i en artikkel på ledernytt.no. «Digitalisering» høres kanskje ikke så spennende ut. Det assosieres ofte med effektivisering og rasjonalisering av eksisterende prosesser. Men digital teknologi byr også på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Her bør ledere sette seg selv i førersetet hvis de tar lederrollen på alvor. I motsatt fall risikerer de å gå glipp av viktige muligheter til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping.

Digitalisering - hva kreves av ledere? - les mer


Arendalsuka: Min opplevelse som student

Arendalsuka kalles for Norges største politiske møteplass og som deltaker under denne politiske uka skjønner jeg godt hvorfor. Her myldrer det av engasjerte mennesker i alle aldre og det er et hav av interessante, sterke debatter og foredrag. For min del ble det en riktig pangstart på uka etter en lang reise fra Tromsø, som startet i Unios telt hvor vi fulgte med på partilederdebatten.

Arendalsuka: Min opplevelse som student - les mer


Arendalsuka

Her er en samleside for artikler fra Arendalsuka

Arendalsuka - les mer


Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

21.07.2017. En rapport utarbeidet av faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen viser blant annet at sykefraværet for 2016 var det laveste siden IA-avtalen ble inngått. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller. – Dette er interessante tall som viser historikken knyttet til IA-avtalen på en grundig måte, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb - les mer


Husk at du kan få ett gratis rettsråd i året i saker av privatrettslig karakter

Alle medlemmer i Akademikerforbundet har ett gratis rettsråd i året (inntil 1 time) hos advokat Bjørn Bråthen i spørsmål/saker av privatrettslig karakter.

Husk at du kan få ett gratis rettsråd i året i saker av privatrettslig karakter - les mer


Unio, quo vadis?

Unio satte i fjor høst ned en arbeidsgruppe til å utarbeide et diskusjonsnotat om hvordan Unio, gjennom sitt organisasjonstilbud, kan ta sin del av ansvaret for å øke organisasjonsgraden i Norge. Utgangspunktet var de internasjonale tendensene til en svekket oppslutning om fagbevegelsen, både i form av en fallende organisasjonsgrad og redusert vilje til å delta i fagforeningsarbeid.

Unio, quo vadis? - les mer


Mellomlederens rolle i endringsprosesser – det kan bli for mye følelser

Mellomledere er en viktig gruppe ledere når det gjelder realisering av endringer, fordi det ofte er de som påser at endringsprosesser gir faktiske utslag. Men mellomlederen er mer enn det. I en endringssituasjon er mellomlederen ofte både budbringer, mottaker og mekler. De har ofte i oppdrag å videreformidle beslutninger om endring, og må skape tillit og engasjement rundt den, samtidig som de skal mekle mellom ansatte og toppledelsen dersom det oppstår uoverensstemmelser.

Mellomlederens rolle i endringsprosesser – det kan bli for mye følelser - les mer


Stødig tillitsvalgt gjennom mange år – gir veiledning både i lønnsspørsmål og psykiatri

Svein Klingen jobber på Nordlandssykehuset i Bodø. Der er han ansatt i et tverrfaglig psykiatriteam som veileder personell som jobber i boliger med psykisk utviklingshemmede. Teamrådgivningen spenner over fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Selv ble han medlem av Akademikerforbundet i 2001, og vervet som tillitsvalgt ble «kastet» på han i 2005. Og det vervet innehar han fortsatt.

Stødig tillitsvalgt gjennom mange år – gir veiledning både i lønnsspørsmål og psykiatri - les mer


Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å endre arbeidsmiljøloven § 14-3 slik at det blir åpning for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling.  

Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger - les mer


Kommunene knebler ansatte

30.06.2017. Over halvparten av landets kommuner mener det ikke er akseptabelt at deres ansatte ytrer seg kritisk om kommunen i media. Det reagerer Unio-leder Ragnhild Lied på.

Kommunene knebler ansatte - les mer


Ap følger pensjonist-råd fra Unio

27.06.2017. – Det er svært gledelig at Arbeiderpartiet velger å følge Unios forslag som skal hindre at pensjonistene får nedgang i kjøpekraften år etter år, sier Unio-leder sier Ragnhild Lied i en kommentar til forslagene Arbeiderpartiet la fram på en pressekonferanse i dag.

Ap følger pensjonist-råd fra Unio - les mer


Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke

23.06.2017. Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke - les mer


Seniorpolitikk på din arbeidsplass

Akademikerforbundet undersøker

Akademikerforbundet gjennomførte i løpet av 2016 en arbeidslivsundersøkelse for å forsøke å finne svar på to hovedspørsmål; (i) hvordan oppfatter våre medlemmer sin arbeidsgivers seniorpolitikk og (ii) hvilke ønsker har våre medlemmer for tilrettelegging for senior arbeidstakere. Undersøkelsen ble sendt ut til våre medlemmer mellom 55 og 70 år. Svarene kommer i hovedsak fra offentlig ansatte, flest fra kommunal sektor og flest kvinner. Dette gjenspeiler i stor grad medlemsdemografien i Akademikerforbundet generelt.

Seniorpolitikk på din arbeidsplass - les mer


Organisasjonsgraden under 50 prosent

I 2016 falt organisasjonsgraden under 50 prosent, dvs. at under halvparten av de sysselsatte er fagorganisert. Bare Unio øker. – Dette er en kjempeutfordring for en samlet fagbevegelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Skal vi klare å opprettholde og fornye den norske arbeidsmarkedsmodellen må organisasjonsgraden økes. Det må vi ta et samlet ansvar for både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Lied

Organisasjonsgraden under 50 prosent - les mer


Akademikerforbundet deltar i Arendalsuka sammen med Unio

Akademikerforbundet har sammen med Unio et arrangement under Arendalsuka torsdag 15. august kl. 13.30-15.00 på Strand Café.

Akademikerforbundet deltar i Arendalsuka sammen med Unio - les mer


Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling

Lønnsoppgjørene i privat sektor mellom NHO og LO fikk også i år en ansvarlig ramme preget av å skulle sikre konkurranseevnen til eksportrettede virksomheter. Det er forståelse mellom partene i arbeidslivet at vi nå er inne i en fase med moderate oppgjør der man sammen skal vise ansvarlighet og unngå høy lønnsvekst. Med dette som bakteppe ble det fra Unios og Akademikerforbundets side fremforhandlet en årslønnsvekst i de sentrale forhandlinger på 2,4 prosent, noe som har gitt Akademikerforbundets medlemmer muligheter til å opprettholde og styrke kjøpekraften i 2017. Partenes statistikkdokument (TBU-rapporten 2017) som gir tallgrunnlaget for årets forhandlinger anslår at prisveksten (KPI) fra 2016 til 2017 blir på 2 prosent. Slike modellbaserte beregninger vil imidlertid alltid være usikre. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2017 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling - les mer


God sommer!

Kanskje har du på en rolig sommerdag tid til å invitere en kollega eller venn inn i vårt fellesskap? Om du gjør det, sender vi deg en høyttaler i tillegg til de ordinære vervepremiene.

Ta også en titt på oversikten over høstens kurs- og konferansetilbud – det er fortsatt noen ledige plasser.

Akademikerforbundet ønsker alle medlemmer en god sommer!


Lederkonferansen 27.-28. september 2017

Det er noen få ledige plasser igjen på Lederkonferansen 2017.
Akademikerforbundet dekker reise og opphold.

Meld deg på via min side i dag!

Tema på konferansen er bl.a.

  • Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar deg? Posisjonering for en disruptiv fremtid  med Preben Carlsen
  • Når det røyner på – hvilke lederegenskaper er viktige? Ved Hanne Kristin Rohde
  • Spiller vi på samme lag? ved Lisbeth Sommersvoll

Nytt styre i BiA

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har i disse dager eksistert i 2 år. - Det har vært en spennende reise så langt og vi gleder oss til å jobbe videre med byggingen av BiA sammen med dere, sier et samlet styre. I forbindelse med oppstarten av BiA ble det oppnevnt et styre bestående av barnevernspedagoger fra ulike felt. Nå har det vært noen endringer i styret. Vi vil takke dere som har gått ut av styret for innsatsen og håper å kunne dra nytte av deres barnevernsfaglige kompetanse videre.

Nytt styre i BiA - les mer


BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden

BiA har deltatt i flere viktige møter denne våren, bl.a. i direktoratet i forbindelse med kompetanseutredningen. Anne Grønnsund og Heidi Ingebrigsten Bordi møtte i “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”, Anne Grønnsund var også med på en innspillskonferanse mot netthets.

BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden - les mer


De glemte barnevernsbarna

I diskusjonen om utviklingen av barnevernet, er én gruppe totalt oversett. Det handler om de unge som har et barneverntiltak idet de runder 18 år. Der deres jevnaldrende i den allmenne befolkningen som regel har et godt støtteapparat fra foreldre og nærmiljø gjennom de neste årene, risikerer barnevernungdommene å måtte klare seg alene.

De glemte barnevernsbarna - les mer


Forhandlingene i KA i havn

20.06.2017. I dag ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesområde m.fl .

Forhandlingene i KA i havn - les mer


Vinmonopolet overtar taxfreee-drift på flyplassene?

Akademikerforbundet i Vinmonopolet er fornøyd med at ledelsen i Vinmonopolet raskt tok tak i Stortingets ønske om at mulig overtakelse skulle vurderes. Det har vært dialog med Avinor og gjennomført betenkninger for å kvalitetssikre prosessen.

Vinmonopolet overtar taxfreee-drift på flyplassene? - les mer


Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter

BiAs forslag om å innføre årlig krav om rapportering om barnevernet til kommunestyret fikk fullt gjennomslag! Stortinget ber videre om at barnevernsreformen fullfinansieres. Et annet viktig vedtak var at stortinget ber regjeringen vurdere hvordan barnevernsansatte kan sikres mot vold og trusler. 

Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter - les mer


Virke-forhandlingene i havn

13.06.2017. Unio-organisasjonene kom i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter cirka tre timer med forhandlinger. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet.

Virke-forhandlingene i havn - les mer


Oppstart i Virke-forhandlingene

13.06.2017. Klokken 10.30 i dag startet forhandlingene i Virke, HUK-området der sektorene helse, utdanning og kultur inngår. - Før vi går i gang, ønsker vi å understreke at vi setter pris på at vi går inn i forhandlingene med et ryddig protokollutkast fra Virke sin side. Dette opplever vi som positivt, sa Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, i sin innledning.

Oppstart i Virke-forhandlingene - les mer


Fremtidens pensjonsordning for offentlige ansatte – nå må vi ta debatten!

Offentlig ansatte er vant med en pensjon på minst 66 prosent av sluttlønn, forutsatt minst 30 års offentlig tjeneste og fratreden ved 65 år. Mange har fått samme pensjon selv om de går av med AFP tidligere enn dette også. I realiteten er offentlig tjenestepensjon bygd opp ved at folketrygden yter det folketrygden skal, så dekker den offentlige tjenestepensjonen differansen mellom folketrygden og 66 prosent av sluttlønnen din.

Fremtidens pensjonsordning for offentlige ansatte – nå må vi ta debatten! - les mer


Venstre skroter likestillingsloven

 I dag sørger et knapt flertall i Stortinget for at likestillingsloven blir historie. Men likestillingsminister Solveig Horne får ifølge NRK ikke igjennom de store grepene som Unio var sterkt imot – nemlig å fjerne redegjørelsesplikten og at loven ikke skulle gjelde personlige forhold. – Et stort arbeid er nedlagt og det som står igjen er at vi ikke lenger har en likestillingslov, sier Ragnhild Lied.

Venstre skroter likestillingsloven - les mer


Streiken i Akasia er over

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en ny tariffavtale. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

Streiken i Akasia er over - les mer


Unios forslag vant fram i ny klimalov

29.05.2017. «Stortinget ber regjeringen opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget skal ledes av Miljødirektoratet.» Med dette forslaget har flertallet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fulgt opp Unios forslag om å etablere teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. – Det er gledelig at Unios arbeid med dette spørsmålet gir resultater. Vi tror dette er et riktig og viktig grep for å få til bærekraftige budsjetter framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios forslag vant fram i ny klimalov - les mer


Full streik i Akasia-barnehagene fra mandag

Unio fortsetter streiken i barnehagene eid av Akasia. Fra mandag 29. mai vil alle Utdanningsforbundets medlemmer i Akasia-barnehager være i streik.

Full streik i Akasia-barnehagene fra mandag - les mer


Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden? spør Unio-leder Ragnhild Lied og resten av partene i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) i en felles kronikk som har blitt publisert i en rekke medier de siste dagene.

Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget? - les mer


Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt

22.05.2017. Seniorrådgiver Rolf Stangeland representerer Unio i Kompetansebehovsutvalget som ble oppnevnt i statsråd i dag.

Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt - les mer


Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget!

Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) starter 15. mai en kampanje på sosiale medier, i tradisjonelle media og i medlemsorganisasjonene som har som mål å endre sosial aksept for svart arbeid gjennom å vise at flertallet handler hvitt. 

Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget! - les mer


Enighet i KS-bedrift

04.05.2017. Det er enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret fikk en ramme i tråd med frontfaget.

Enighet i KS-bedrift - les mer


Løsning i staten

29.04.2017. Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Løsning i staten - les mer


Unio Oslo: Enighet i lønnsoppgjøret

Vi har kommet frem til en løsning som tre av fire hovedsammenslutninger kunne akseptere på tross av sterke motsetninger hva angår profil og innretning. Det ser ut som at våre medlemmer er sikret reallønnsvekst dette mellomoppgjøret og det må vi være fornøyd med, sier hovedtillitsvalgt i Oslo kommune Poul-Herman Bülow

Unio Oslo: Enighet i lønnsoppgjøret - les mer


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

27.04.2017. Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.


-Vi har fått en ansvarlig ramme som muliggjør reallønnsvekst for våre medlemmer i 2017. For mange av forbundets medlemmer vil vi få det endelig resultatet etter at lokale forhandlinger er gjennomført, sier forbundesleder Alfred Sørbø


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune - les mer

Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst

27.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren. – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst - les mer


Støtte til March for Science

21.04.2017. Unio støtter March for Science, og oppfordrer våre medlemmer til å delta i markeringene rundt omkring i landet den 22. april. - I en tid der den akademiske friheten er under press i flere land, er det viktig at vi forsvarer den frie forskningen her hjemme, og samtidig viser solidaritet med forskere og studenter i andre land som opplever å få sin frihet innskrenket, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Støtte til March for Science - les mer


Verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt

20.04.2017. «SSB-ledelsens hastverk med å omorganisere kan svekke modellene for offentlige budsjetter, politikk og lønnsdannelse for alltid», skriver Unios sjeføkonom Erik Orskaug, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, Helle Stensbak, sjeføkonom i YS og Grethe Lunde, samfunnsøkonom i Akademikerne i et innlegg i Aftenposten i dag. «Vi frykter at verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt i denne omorganiseringen», skriver de blant annet.

Verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt - les mer


- Trenger en egen lov for statsansatte

05.04.2017. En ny lov om statens ansatte (statsansatteloven) er i ferd med å se dagens lys, mer enn 30 år etter at Tjenestemannsloven ble endret i 1983.

- Trenger en egen lov for statsansatte - les mer


Innledende forhandlinger i mål

04.04.2017. Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene i dag.

Innledende forhandlinger i mål - les mer


handlingene mellom Unio og Spekter i gang

04.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom Unio og Spekter.

handlingene mellom Unio og Spekter i gang - les mer


Du må like å arbeide med mennesker!

Vi møter HMS-rådgiver Kirsti Paulsen og sosionom Ingrid Waldeland i resepsjonen på Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Kirsti Paulsen jobber i HR, mens Ingrid Waldeland jobber i Sosionomtjenesten.

Du må like å arbeide med mennesker! - les mer


Advarer mot foreslått endring i arbeidsmiljøloven

Regjeringen foreslår i endringer i Arbeidsmiljøloven at det skal gjøres enklere å legge arbeid til tiden etter klokken 21.00, for arbeidstakere som ikke skal arbeide gjennom hele natten. Det foreslås derfor en ny bestemmelse om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

Advarer mot foreslått endring i arbeidsmiljøloven - les mer


Perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem i dag

Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29 (2016–2017) drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem i dag - les mer


Regjeringen styrker varslervernet

31.03.2017. - Regjeringen beveger seg i riktig retning av et bedre varslervern. Det som i dag ble lagt fram, er bra. Men det må følges opp, presiserer fagsjef og advokat i Unio, Henrik Dahle.

Regjeringen styrker varslervernet - les mer


Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016

31.03.2017. I dag klokken 12.00 presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) endelig hovedrapport. Rapporten er en oppdatering av den foreløpige rapporten fra 20. februar. Rapporten viser at alle grupper hadde reallønnsnedgang i fjor.

Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016 - les mer


Krever reallønnsvekst i staten

30.03.2017. - 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat. - Dette kravet støttes av Akademikerforbundet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Krever reallønnsvekst i staten - les mer


Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer

Studentlederen i Akademikerforbundet vil gjerne ha kontakt med studenter over det ganske land som kan tenke seg å bidra i forhold til å danne et aktivt studentutvalg.  – Det har ikke eksistert et slikt utvalg tidligere, derfor er det et mål å få opprettet dette i løpet av 2017, forteller Solveig Flatebø til Signaler. Hun har innehatt vervet som studentleder i syv måneder, og oppfordrer studenter til å ta direkte kontakt. Solveig er en aktiv dame som selv er masterstudent i psykologi ved Universitetet i Tromsø, og i tillegg jobber hun også som studentvakt på Universitetsbiblioteket om kvelden. Solveig er også født og oppvokst i Tromsø.

Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer - les mer


Årets lokallag 2017

Prisen deles ut til et lokallag som har hatt en betydelig vekst i prosent og/eller antall medlemmer, eller som har gjort seg bemerket på annen måte.

Det kan være særdeles god ivaretakelse av medlemmene i en omstillingsprosess, sterkt engasjement i en spesiell sak eller liknende.

Forslag sendes til post@akademikerforbundet.no innen 15. desember 2017.

Medlemmene i Årets lokallag vil i januar 2018 få en hyggelig overraskelse.


Kjenner du en kollega eller ansatt som burde vært medlem i Akademikerforbundet?

Vi tilbyr fine vervepremier til deg som verver.

Vervebrosjyren ligger på hjemmesiden.

Send en e-post til Sekretariatet om du vil ha noen sendt hjem til deg eller til din arbeidsplass.


Mellomoppgjøret 2017

Frontfaget er ferdig. LO og NHO ble enige om en ramme på 2,4 %.

Forhandlingsstart:

  • Statlig sektor: 30. mars
  • Spekter: 4. april
  • KS og Oslo kommune:  27. april
  • Virke: 13. juni

Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad

20.03.2017. Det blir bråk i trygdeoppgjøret til våren. Pensjonistene vil tape igjen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug til Dagbladet.

Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad - les mer


Vet du om en ildsjel i Akademikerforbundet?

Det er mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god jobb på vegne av Akademikerforbundet. Vi ønsker å synliggjøre disse ildsjelene og hvert år hedre én av dem med en pris.

Vet du om en ildsjel i Akademikerforbundet? - les mer


Økonomiske vilkår ved starten av mellomoppgjøret 2017

Konjunkturnedgangen for oljerelatert virksomhet har hatt sterk påvirkning på lønnsoppgjørene de siste årene.

SSBs statistikk viser at gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet. Et eget beregningsutvalg – det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) gir grundigere analyser av lønnsveksten og legger til rette for at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene har et best mulig utgangspunkt for en felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. En foreløpig utgave framlegges i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars før partene sentralt starter lønnsforhandlingene. Det er grunn til å forvente at konklusjonene fra SSB vil bli stadfestet.

Økonomiske vilkår ved starten av mellomoppgjøret 2017 - les mer


350.000 medlemmer i Unio

09.03.2017. Hovedorganisasjonen Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10.000, og er nå oppe i 350.000 medlemmer. - De 13 forbundene i Unio jobber aktivt med rekruttering, og det gir resultater, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

350.000 medlemmer i Unio - les mer


- Er lys i tunnelen

- Det er langt fra helsvart i norsk økonomi. De fleste næringene som ikke direkte er truffet av oljebremsen, eller de delene av landet som ikke er bundet opp til olja på samme måte som Sør- og Vestlandet, har en positiv utvikling med lavere ledighet. Oljenæringen har satt oss tilbake, men nå er det tid for å gå framover, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

- Er lys i tunnelen - les mer


Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon stopper opp

Ragnhild Lied og de andre lederne av arbeidstakerorganisasjonene spør i et felles brev til statsråd Anniken Hauglie hvordan regjeringen vil avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon.

Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon stopper opp - les mer


Kommunereformen et faktum

Stortinget holdt i dag en pressekonferanse som bekreftet gårsdagens lekkasjer til media om at det blir flertall for gjennomføring av kommunereformen. Dette fører til at landets 428 kommuner blir redusert til 358. 153 av disse har fattet positivt vedtak om sammenslåing, kun 94 av disse har en «partner» og går sammen til 39 nye kommuner. I dette møter Sanner (H) en stor utfordring som har vært en føljetong for hele saken de to siste årene – bruk av tvang for de som ikke vil slå seg sammen og i effekt stikker kjepper i hjulene for naturlige konstellasjoner.

Kommunereformen et faktum - les mer


Reallønnsnedgang i alle tariffområder

20.02.2017. I fjor fikk alle områder en reallønnsnedgang. Dette skyldes en prisvekst langt over det som var anslått. – Det har vært en periode med god reallønnsvekst, men fjoråret ble annerledes. Vi må komme tilbake til en normal lønnsvekst der arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapinga, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) som ble lagt fram i dag.

Reallønnsnedgang i alle tariffområder - les mer


Eget varslingshus – en idé for Norge?

I Nederland har varslerne fått et eget fysisk hus. Hit kan de ringe, sende epost eller møte opp personlig for å få råd, veiledning, faglig hjelp og ikke minst hjelp til å etterforske egne sak. Dette kan være et godt tiltak også for Norge, sier Henrik Dahle. Han er fagsjef i Unio, og medlem av regjeringens Varslingsutvalg.

Oddbjørn Lunde er med i gruppen fra Akademikerforbundet.

Eget varslingshus – en idé for Norge? - les mer


Rapport om nytt lønnssystem i staten: - Utdanning og kompetanse må lønne seg

13.02.2017. - Unio arbeider for et rettferdig og forutsigbart lønnssystem i staten, som sikrer at utdanning og kompetanse lønner seg. Denne rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet, sier leder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Rapport om nytt lønnssystem i staten: - Utdanning og kompetanse må lønne seg - les mer


Samling av Akademikerforbundets seniorer

En gruppe av forbundets seniorer i Region Øst var nylig samlet på Haugerud i Oslo.

Samling av Akademikerforbundets seniorer - les mer


Unio-forbund samlet til stormønstring

Det er utrolig inspirerende og morsomt å møte så mange Unio-medlemmer fra så mange ulike forbund på ett sted, sier Unio-leder Ragnhild Lied idet hun møter tillitsvalgte i Sør-Trøndelag som er samlet på konferanse i dag.

Unio-forbund samlet til stormønstring - les mer


Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien

06.02.2017. En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.

Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien - les mer


Likestilling bare en myte?

Det har festet seg en oppfatning om at Norge alltid har vært i forkant på likestillingsområdet. Det var en milepæl da Gro Harlem Brundtland ble statsminister for sin «kvinneregjering» på begynnelsen av 80-tallet.

Likestilling bare en myte? - les mer


BiA-Vervekampanje våren 2017

Er du barnevernspedagog og kjenner andre barnevernspedagoger som ikke er medlem i BiA?

Her er en god mulighet til å verve en barnevernspedagog til vårt fellesskap!

Vervepremie: Vi trekker ut en heldig vinner som får deltakeravgiften på Norsk Barnevernkongress 20.-22. september 2017 dekket.

Innmeldingskjema finner du her!


BiA engasjerer seg

BiA har hatt flere innlegg i pressen. Her finner du lenker til noen av dem.

BiA engasjerer seg - les mer


Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi

08.01.2017. - I kampen mot svart økonomi må det tas i bruk ulike virkemidler. Å innføre kontantfrie butikker er ett virkemiddel, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi - les mer


Ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP

05.01.2017. Unio-leder Ragnhild Lied og leder Torild Ofstad i LOP, Landslaget for offentlige pensjonister, har undertegnet ny samarbeidsavtale

Ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP - les mer


Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag?

Det er mye som tyder på at antallet varslingssaker brer om seg. Vi leser stadig om saker i dagspressen og Akademikerforbundets rådgivere har fått flere saker på bordet det siste året.

Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag? - les mer


God jul!

Vi legger et år bak oss med mange gode aktiviteter sentralt og lokalt i Akademikerforbundet.

Akademikerforbundet har også nok et år med fin medlemsvekst. Takk til alle som har bidratt! Den 15. desember trakk vi tre vinnere av reisegavekort blant de som har vervet minst 3 medlemmer gjennom året.

Vinnerne er:
Åshild Johnsen (kr 10.000)
Wenche Waal (kr 5.000)
Espen Sjong Slette (kr 5.000)
Vi gratulerer!

Vi ser frem til et nytt år med høyt aktivitetsnivå på våre møteplasser i Akademikerforbundet – på sentrale og regionale kurs, konferanser og møter, samt medlemsmøter i virksomheter over det ganske land!

Ta en titt i kurskalenderen og se om du finner noe av interesse. Meld deg på via «min side». Vi har for eksempel en konferanse om varsling den 16. februar og en konferanse for medlemmer i statlig sektor 22.-23. mars med fokus på endringer i statlig sektor og lønnspolitikk.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år!


Perly Paulsen sparte 12 000 kr i året på å flytte 3 forsikringer!

-    det er nok ikke «normalen» å spare så mye som Perly gjorde på sine forsikringer. Men har du sjekket hvor mye du kan spare?

Perly Paulsen sparte 12 000 kr i året på å flytte 3 forsikringer! - les mer


Tre særavtaler reforhandlet med KS

02.12.2016. Unio har kommet til enighet med KS i reforhandlingene av tre sentrale generelle særavtaler (SGS).

Tre særavtaler reforhandlet med KS - les mer


- Bra at regjeringen retter opp i urettferdige pensjonsregler

23.11.2016. Regjeringen endrer nå urettferdige pensjonsregler for dem som gradvis blir mer uføre. - At dette har ført til 800 millioner i økte utgifter viser at dette er en stor sak som har betydd mye penger for mange, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Unio har sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner klaget på reglene, og Lied mener det er bra at regjeringen nå retter opp feilene.

- Bra at regjeringen retter opp i urettferdige pensjonsregler - les mer


Ord betyr noe

22.11.2016. Statsminister Erna Solberg la i går frem regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Unio er opptatt av at man i arbeidet med å gjennomføre strategien involverer arbeidslivets parter og skaffer seg mer kunnskap gjennom forskning. Den enkeltes yrkesutøvelse må kunne skje i trygghet mot å møte hatefulle ytringer for eksempel basert på kjønn.

Ord betyr noe - les mer


Tor Arne Gangsø blir arbeidslivsdirektør i KS

21.11.2016. Ullensaker-rådmann Tor Arne Gangsø (55) blir ny arbeidslivsdirektør i Kommunens Sentralforbund (KS).

Tor Arne Gangsø blir arbeidslivsdirektør i KS - les mer


Meklingsløsning for Unio-forbundene i Virke (HUK-området)

Partene anbefalte i morgentimene i dag meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke.

Meklingsløsning for Unio-forbundene i Virke (HUK-området) - les mer


Kurs 2017

Mange kurs og konferanser for 2017 ligger nå på hjemmesiden.

Meld deg på i dag via min side.


Nyheter og endringer fra Forsikringskontoret i 2017

Vær oppmerksom på noen endringer fra Akademikerforbundets forsikringskontor.

Nyheter og endringer fra Forsikringskontoret i 2017 - les mer


Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019

I dag ble det avholdt valg på Akademikerforbundets landsmøte på Sundvolden.

Alfred Sørbø fikk fornyet tillit og går inn i sin syvende periode som forbundsleder.

Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019 - les mer


Unio-lederen valgt til leder i nordisk fagbevegelse

17.11.2016. På NFS’ styremøte i København i går, ble Unio-leder Ragnhild Lied valgt til leder i den felles nordiske fagorganisasjonen fra januar 2017.

Unio-lederen valgt til leder i nordisk fagbevegelse - les mer


Unio med i varslingsutvalg

11.11.2016. Unios fagsjef Henrik Dahle er medlem i det nye varslingsutvalget som regjeringen utnevner i dag. Utvalget skal gjennomgå lovverk og praksis, og eventuelt foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet.

Unio med i varslingsutvalg - les mer


Enighet i KS Bedrift

03.11.2016. Torsdag 3. november kl. 21.55 ble det enighet om et anbefalt forslag i meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne.
-Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet i meklingen, der en god pensjonsordning var viktigst for forbundets medlemmer, sier Alfred Sørbø som deltok i meklingen.

Enighet i KS Bedrift - les mer


Mekling i KS Bedrift

31.10.2016. Onsdag 2. november klokken 10.00 starter meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. Dersom partene ikke finner en løsning innen meklingsfristen torsdag 3. november klokken 24.00, kan det bli streik i bedrifter med medlemskap i KS Bedrift.

Mekling i KS Bedrift - les mer


HR kastes ut av ledergruppen i offentlige virksomheter


Virksomheter i privat sektor innlemmer stadig flere HR-ledere i toppledelsen. Ferske tall fra NHH viser at 81 prosent av norske HR-ledere har fått innpass i rommet der beslutningene treffes. Utviklingen i offentlig sektor er stikk motsatt.

HR kastes ut av ledergruppen i offentlige virksomheter - les mer


Folket vil ha likelønn, men får dei det?

17.10.2016. I dag, 17. oktober, markerer Unio likelønnsdagen Equal Pay Day. Frå i dag og ut året jobbar mange av Unios medlemmer i teorien gratis. Både politikarar og befolkninga meiner dette er urettferdig. Likevel skjer det . Kvifor? spør Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk i Dagbladet.

Folket vil ha likelønn, men får dei det? - les mer


Statsbudsjettet 2017: Etterlyser større sysselsettingseffekt

12.10.2016. - Regjeringens skattelettelser i denne stortingsperioden summerer seg til 21 milliarder kroner. Brukt på målrettede tiltak for omstilling, innovasjon, forskning og offentlig tjenester og vedlikehold ville sysselsettingseffekten vært langt større, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en kommentar til forslaget til statsbudsjettet som regjeringen la fram forrige uke.

Statsbudsjettet 2017: Etterlyser større sysselsettingseffekt - les mer


Statsbudsjettet 2017

Integrering i kommunene av mindreårige flyktninger på Asylmottak kan bli svekket, sier forbundsleder. Han støtter Unios krav om full statlig finansiering for å sikre at barn raskt blir flyttet fra Asylmottak til kommunens barnevern. Les mer på unio.no

NAV rammes av avbyråkratiseringsreformen og effektiviseringsreformen i det framlagte statsbudsjettet for 2017. 

Ikke et kompetanseløft i barnevernet.

Statsbudsjettet 2017 - les mer


Fra en student

Jeg er student, snart ferdig barnevernspedagog, og er medlem i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet - Unio.

Fra en student - les mer


EMA-nettverket

Line Rud Vollebækk er medlem av BiAs ekspertutvalg og representerer BiA i det såkalte EMA-nettverket. Nettverket har jevnlige møter med fokus på situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, blant annet for å fange opp bekymringsfulle forhold og strukturelle utfordringer. Dette er for å styrke organisasjonenes politiske påvirkningsarbeid knyttet til barnerettigheter og et best mulig tilbud til enslige mindreårige asylsøkere.

EMA-nettverket - les mer


Pakkeforløp i barnevernet

BiA ved leder Anne Grønsund har deltatt i rådslag der det har blitt drøftet pakkeforløp i barnevernet. Vi har fått komme med gode innspill på hva BiA tenker rundt dette.

Pakkeforløp i barnevernet - les mer


- Varslere må få bedre vern

30.09.2016. - Unio vil sikre at de som varsler ikke blir utsatt for sanksjoner, sier Unios nestleder Kjetil Rekdal til Dagsavisen i dag, der Unio melder at vi ønsker at regjeringen skal få på plass et varslerombud.

- Varslere må få bedre vern - les mer


Mekling i KS Bedrift i november

22.09.2016. 3. juni ble det brudd i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene. Meklingen vil foregå 2. og 3. november.

Mekling i KS Bedrift i november - les mer


Meklingstidspunkt i Virke fastsatt

9. september brøt Unio-forbundene forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren. Meklingstidspunktet er satt til 17. og 18. november.

Meklingstidspunkt i Virke fastsatt - les mer


Endringer i forhandlingssystemene

Staten har over tid styrt lønnspolitikken i retning av mer virksomhetsbasert lønnsdannelse. Felles for de fleste områder gjelder at frontfaget, den konkurranseutsatte industrien som forhandler først, setter nivået på lønnsveksten. De ulike statlige virksomheter har de senere år lojalt fulgt opp med en lønnsvekst på nivå med konkurranseutsatt industri.

Endringer i forhandlingssystemene - les mer


1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven blant annet endret for å gjøre det enklere å ansette midlertidig

Særlig betydningsfull er endringen der man etter den nye ”generalparagrafen” åpner for midlertidig ansettelse i inntil ett år uten begrunnelse.

1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven blant annet endret for å gjøre det enklere å ansette midlertidig - les mer


VOK 2016

I år holdes verneombudskonferansen på Scandic Holmenkollen Park Hotel i Oslo, 7.-8 november. Som tidligere er dette en lunsj til lunsj konferanse. 

 
Programmet for VOK 2016 er lagt ut på IA- appen til Unio.

VOK 2016 - les mer


Enighet i Spekter område 9

17.09.2016. Unio og Spekter kom i natt til enighet etter å ha meklet på overtid hos Riksmekleren. Dermed blir det ingen streik i Vinmonopolet eller barnehagene. — Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav som var fortsatt forhandlingsrett i pensjonsspørsmål. Derfor er vi godt fornøyd med resultatet av meklingen, sier Eli Gunhild By, forhandlingsleder i Unio Spekter.

Enighet i Spekter område 9 - les mer


Stormekling i gang

13.09.2016. I dag gikk startskuddet for en av de mest omfattende meklingene som noen gang har nådd Riksmeklerens bord. — Dette handler først og fremst om retten til å forhandle pensjon, sa Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By rett før meklingen startet.

Stormekling i gang - les mer


Bibliotekarforbundet til Unio

12.09.2016. Bibliotekarforbundet ønsker å bli medlem i Unio. – Vi ønsker en tydeligere profil som et profesjonsforbund, og føler oss hjemme i Unio sammen med andre høyskolegrupper, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Bibliotekarforbundet til Unio - les mer


Brudd i Virke-forhandlingene

09.09.2016. Unio-forbundene brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren i natt kl. 01.05. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.

-Etter krevenede forhandlinger var det nødvendig for Akademikerforbundet å gå til brudd, sier rådgiver Martin Ølander.

Brudd i Virke-forhandlingene - les mer


Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger

Det er rift om plassene på Akademikerforbundets kurs innen tariff og forhandlinger. Sekretariatet har sett seg nødt til å sette opp en ekstra runde for den forestående workshopen knyttet til forhandlinger i statlig sektor. Eystein Madland Hagesæther, rådgiver i sekretariatet, er veldig fornøyd med dette og sier at vi nå er godt rustet for høstens lokale forhandlinger.

Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger - les mer


Virke-forhandlingene starter igjen

07.09.2016. Forhandlingene i Virke-området har hatt en pause, men vil starte opp igjen i morgen, torsdag 8. september, klokken 10.00. Partene kommer da sammen igjen for å ta opp forhandlingene. Forhandlingsleder i Unio Virke er Kari Tangen.


Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo

-Årets oppgjør har en innretning som treffer de med høyere formalkompetanse godt, noe som kompenserer for lavlønnsprofilen som lå i det generelle tillegget.
Det kan se ut som at kommunen prioriterer høyere utdannelse, samt stillinger som treffer de som jobber med og nær kommunens vanskeligstilte, sier hovedtillitsvalgt i Akademikerforbundet for Oslo kommune Poul-Herman Bülow

Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo - les mer


Unio-studentene har valgt ny ledelse

06.09.2016. Unio-studentene har nå hatt et konstituerende møte hvor Bjørn Roberg er valgt til ny leder.

Unio-studentene har valgt ny ledelse - les mer


Mekling for Unio-forbundene i Spekter (område 9)

06.09.2016. 1. juni ble det brudd i forhandlingene i område 9 mellom Unio og Spekter. Meklingen starter tirsdag 13. september, med meklingsfrist midnatt fredag 16. september.

Mekling for Unio-forbundene i Spekter (område 9) - les mer


Vinmonopolet til riksmekleren

Forhandlingsdelegasjonen til Akademikerforbundet i Vinmonopolet (AV) forbereder seg på mekling som har oppstart 13. september.

Et sentralt tema er pensjon.  –Vi er ennå optimister og tror at vi klarer å finne felles løsning for å unngå en streik, sier leder for AV, Svend Bang Pedersen.


Pause i Virke-forhandlingene

26.08.2016. Partene har blitt enige om å ta en pause i forhandlingene i HUK-området.


FAKTURERING KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER 2. TERMIN 2016

En del av Akademikerforbundets medlemmer har ved fakturering av forsikringspremien for de kollektive medlemsforsikringene, kun mottatt purring  av premien. Det viser seg at ordinært varsel ikke har blitt sendt ut til de berørte medlemmene.

Feilen er av teknisk art og det jobbes med å finne feilkilden til hvordan dette har skjedd.

Akademikerforbundets forsikringskontor beklager det inntrufne.

 


Statlig struktur i endring

Protokollen fra de sentrale forhandlingene i vår har en større protokolltilførsel: Partene er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten (…..) Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet.

Statlig struktur i endring - les mer


Virke-forhandlingene er i gang

I dag, 23.august,  startet forhandlingene i HUK-området i Virke. Forhandlingsfristen er torsdag 25. august kl. 24.00.

Virke-forhandlingene er i gang - les mer


Billig trygghet for studenter

Selv en «fattig» student har verdier som trenger forsikringsdekning. Derfor har vi fremforhandlet en egen innboforsikring for studentmedlemmer med dekning på 1 million, for kun kr 587 per år. Da har du dekket alt av innbo og løsøre både ved brann og tyveri.

Forsikringen dekker i tillegg til innbo også tyveri av låst sykkel, inntil kr 15 000.

Billig trygghet for studenter - les mer


Viktige valg

Der Akademikerforbundets medlemmer har etablert lokallag og valgt tillitsvalgt får vi bedre kommunikasjon med medlemmene og kan yte bedre service. Medlemmene opplever også å få bedre innblikk i hva som skjer i virksomheten og de får mer innflytelse i saker som angår dem.


Viktige valg - les mer


Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst!

Lokale forhandlinger skal gjennomføres i stat og kommune* i høst, noe som er viktig for din lønnsutvikling. Lokale tillitsvalgte og oppnevnte forhandlere i Akademikerforbundet vil forhandle med arbeidsgiverne - og det er mye penger som skal fordeles.
I kommuner og fylkeskommuner får mange av våre medlemmer all årlig lønnsvekst basert på lokale forhandlinger i henhold til  forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Medlemmer som er innplassert i hovedtariffavtalens kap. 4 har fått ny lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.
I staten er det avsatt 1,5 % av lønnsmassen på forhandlingsstedet til lokale forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst! - les mer


Under Armour

Under Armour er et amerikansk sportsmerke som ble stiftet i 1996. Det er i dag det fjerde største sportsmerket i verden, og det hurtigst voksende. Unio-medlemmer får 30 prosent avslag på alle produkter.

Armourstore.no ble kåret til årets nykommer blant alle nettbutikkene i 2015.

Under Armour - les mer


Regjeringen roter det til for seg selv

01.07.2016. - Gjennom gode prosesser klarte partene i arbeidslivet å enes om et forslag til ny Lov om statens ansatte – den tidligere Tjenestemannsloven. Nå har departementet dessverre endret det som det partssammensatte utvalget hadde blitt enig om. Resultatet blir støy og uenigheter som vi godt kunne vært foruten. Unio ønsker nå en dialog med statsråd Jan Tore Sanner for å lande en lov som partene kan enes om og som vil stå seg over tid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen roter det til for seg selv - les mer


Gunstig boliglån for Unio-medlemmer

30.06.2016. Medlemmer i Unio-forbund får tilbud om boliglån til en meget gunstig rente gjennom Storebrand - 1, 95 prosent.

Gunstig boliglån for Unio-medlemmer - les mer


Varsel om plassoppsigelse i Spekter område 9

28.06.2016. 1. juni var det brudd i forhandlingene i område 9 mellom Unio og Spekter. I dag sendte Unio varsel om plassoppsigelse.

Varsel om plassoppsigelse i Spekter område 9 - les mer


Syv tiltak for å få flyktninger ut i jobb

27.06.2016. Unios leder Ragnhild Lied har sammen med de andre partene i arbeidslivet utarbeidet syv prinsipper som skal få flere flyktninger raskere ut i jobb. Disse ble omtalt i en felles kronikk i VG i helga.

Syv tiltak for å få flyktninger ut i jobb - les mer


Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen

Thanh Nguyen ble tildelt prisen årets ildsjel 2015 på Politisk råd 10. juni. Vi gratulerer!

Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen - les mer


God sommer!

Akademikerforbundet ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer og minner om sommervervekampanjen.

Pakken inneholder:

  • Gavekort på Ark
  • Badeball
  • Piknikkteppe

God sommer! - les mer


Stor oppslutning om våre kurs

Vårt kurs/workshop knyttet til tariff i statlig sektor 30.-31. august ble på kort til fulltegnet. Vi har derfor satt opp et nytt tilbud, en komprimert versjon,  for de som ikke fikk plass.

Nytt kurs blir 8. september i Oslo kl. 09.30-15.00.

Stor oppslutning om våre kurs - les mer


Hovedoppgjøret 2016 - status og veien videre

I årets hovedoppgjør har vi til nå ikke kommet frem til enighet i forhandlingene med arbeidsgiver. Det innebærer at vi går over i mekling etter at det ble brudd i det som kalles «fase 3-forhandlinger». Nå er det Unio som er part for oss under meklingen,  med Spekter på arbeidsgiversiden.

Hovedoppgjøret 2016 - status og veien videre - les mer


Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april

Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet av forhandlingene i kommunesektoren. Rammen for oppgjøret var 2,4 %, samme nivå som frontfaget. Samtidig har vi også oppnådd enighet om en fordeling for mellomoppgjøret 2017 som får en ramme på 2,2 %. -At vi nå har brutt en lang trend oppgjør med lavtlønnsprofil er historisk, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april - les mer


Hovedoppgjøret 2016 - status i de ulike tariffområdene

I stat skal halvparten av lønnsveksten i 2016 være lokale forhandlinger. Det vil gå ut et eget nyhetsbrev rett over sommeren med praktisk informasjon. Det skal også forhandles for store grupper i KS-sektoren som ikke får fastsatt lønn sentralt, dette gjelder kap. 3 og 5.

Under finner du en statusbeskrivelse for oppgjøret i de ulike tariffområdene.

Hovedoppgjøret 2016 - status i de ulike tariffområdene - les mer


Medlemmene sa ja

21.06.2016. Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Hele 94,5 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Medlemmene sa ja - les mer


Oppgjøret i Unio KA i havn

21.06.2016. Partene i KA-oppgjøret nådde frem til omforent resultat sent mandag 20. juni. Det ble da enighet om fordelingen både for 2016 og 2017. Rammen for oppgjøret i 2016 endte på 2,5%, i tråd med frontfagene.

Oppgjøret i Unio KA i havn - les mer


Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten

15.06.2016. Etter flere år med vekst i antall pappapermdager går nå antall dager ned igjen. – En ikke overraskende konsekvens av regjeringens kutt i pappapermen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten - les mer


Enighet med Spekter

15.06.2016. Unio fullførte onsdag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (område 4 og 10). Det ble oppnådd enighet etter krevende og lange forhandlinger.

Enighet med Spekter - les mer


Uravstemning i staten starter i dag

08.06.2016. Klokken 1200 i dag starter uravstemningen i det statlige tariffområdet. Den avsluttes 17. juni klokken 1600. Stemme gjør du elektronisk her.

Uravstemning i staten starter i dag - les mer


Arbeidslivskriminalitet

Hvitsnippforbrytelser kalles det av noen. Er det så farlig da, spør de, med svart arbeid, å ha verdi-papirer og penger i utenlandske banker – det er jo ingen som blir rammet? Økokrims Trusselvurdering 2015-2016 antyder at det er rundt 150 milliarder kroner som unndras skatt hvert år i Norge.

Arbeidslivskriminalitet - les mer


Nå kan du kjøpe behandlingsforsikring – uten helseerklæring!

Høsten 2013 lanserte Akademikerforbundet behandlingsforsikring som et frivillig kollektivt forsikringstilbud. Tilbudet ble en suksess og mange hundre forsikringer ble bestilt i «åpningsvinduet», hvor man slapp å levere egenerklæring om helse for å bli med på forsikringen.

Nå kan du kjøpe behandlingsforsikring – uten helseerklæring! - les mer


Brudd i KS Bedrift

03.06.2016. Det er brudd i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene. Oppgjøret går dermed til mekling.

Brudd i KS Bedrift - les mer


Ikke enighet i Spekter

01.06.2016. Det ble ingen enighet i dagens fase 3-forhandlinger i område 9 mellom Unio og Spekter.

Ikke enighet i Spekter - les mer


Ny HTV i Oslo kommune som setter medlemmene i fokus

Han er ny hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, frikjøpt i 50 % for å gjøre jobben   helst ville han vært hovedtillitsvalgt på heltid. Han er glad i Akademikerforbundet og mener dette er et forbund man kan ta med seg gjennom hele karrieren, og at forbundet også er en styrke for Unio.

Ny HTV i Oslo kommune som setter medlemmene i fokus - les mer


Et resultat etter vårt ønske

-Akademikerforbundet er fornøyd med meklingsresultatet, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen som er av stor betydning for våre medlemmer i stat.

Et resultat etter vårt ønske - les mer


Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio

26.05.2016. - Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen med Staten. Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio - les mer


Til deg som er tatt ut i streik

20.05.2016. Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik. Meklingsfristen er satt til onsdag 25. mai klokken 24.00, men det er vanlig at fristen overskrides.

Til deg som er tatt ut i streik - les mer


Mulig streik i Staten

20.05.2016. Meklingen i det statlige tariffoppgjøret pågår. Hvis det ikke blir enighet innen fristen klokken 24.00 natt til torsdag 26. mai, kan store statlige grupper være i streik fra torsdag morgen.

Mulig streik i Staten - les mer


Informasjon i tilfelle konflikt i statlig sektor

De av våre medlemmer som tas ut i en mulig streik fra torsdag 26. mai, vil motta en sms og en e-post om dette fra Unio i løpet av lørdag 21. mai.

Informasjon i tilfelle konflikt i statlig sektor - les mer


Hva skjer under mekling?

Unio er nå i mekling i statsoppgjøret. Her gjør vi greie for hva som skjer i meklingen, og hvorfor vi ikke kan videreformidle det som skjer i underveis i meklingen.

Hva skjer under mekling? - les mer


Regjeringen bryter pensjonsforliket

13.05.2016. Regjeringen vil frata arbeidstakerorganisasjonene retten til å forhandle om endringer i pensjonsvilkårene for sine medlemmer. Det er i strid med pensjonsforliket i Stortinget, og kan få alvorlige konsekvenser for alle ansatte i offentlig sektor.

Regjeringen bryter pensjonsforliket - les mer


Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt et styre for fag- og interessegruppen BiA. AU består av leder Anne Grønsund og nestlederne Gudrun Lidal og Åshild S. Johnsen.

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) - les mer


Et visjonært og fremtidsrettet ekspertutvalg

-Det er med stor glede, store forventninger og stor stolthet vi presenterer BiAs ekspertutvalg, sier Anne Grønsund, som leder styret i BiA. Et knippe svært dyktige og kunnskapsrike barnevernspedagoger skal bidra til å utvikle god og fremtidsrettet politikk for utvikling av vår profesjon og for å styrke det kunnskapsbidraget barnevernspedagogen skal ha i samfunnet. Utvalget skal gi råd og innspill til styret i BiA og bidra til å skape debatt og dialog om barnevernspedagogens rolle og bidrag i velferdssamfunnet. Vår overordnede visjon er at vi skal evne å tenke stort om de minste.

Et visjonært og fremtidsrettet ekspertutvalg - les mer


Statens nei omfatter alle

Verken lærere i KS eller sykepleiere med lovfestet rett til pensjon er upåvirket av det som nå skjer i staten. I denne artikkelen forklarer Unios sjeføkonom Erik Orskaug hvorfor også kommunesektoren og alle andre området i offentlig sektor også rammet av Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017.

Statens nei omfatter alle - les mer


- Et angrep på forhandlingsretten

05.05.2016. - Lite er så viktig for våre medlemmer som pensjonen. Det er åpenbart at vi ikke kan svekke vår mulighet til å forhandle om endringer i pensjonsrettighetene, sier Petter Aaslestad og Sigve Bolstad i forbindelse med at arbeidsministeren stengte 3. mai døra for forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med arbeidstakerorganisasjonene.

- Et angrep på forhandlingsretten - les mer


Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l drivstoffrabatt i mai

Stor konkurranse!

Vinn-vinn-situasjon for deg med Esso MasterCard – ekstra god rabatt i mai og vinnersjanse i juni!

Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l drivstoffrabatt i mai - les mer


Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l i drivstoffrabatt i mai!

Vi feirer våren og gir alle Esso MasterCard kortholdere 60 øre rabatt per liter drivstoff på alle Esso stasjoner i Norge i hele mai.

Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l i drivstoffrabatt i mai! - les mer


Unio bryter i statsoppgjøret: - Uakseptabelt tilbud fra staten

01.05.2016. Unio valgte å bryte forhandlingene med staten klokken 03.00 i natt. - Tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Unio bryter i statsoppgjøret: - Uakseptabelt tilbud fra staten - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo

-Innretningen på oppgjøret var ikke uventet, sier hovedtillitsvalgt i Oslo kommune Poul-Herman Bülow.
Selv om det ikke blir lokale forhandlinger i år, er dette noe vi kan leve med for denne gang. Samtidig har vi fått gjennom en del endringer i dok 25 som vil få positive konsekvenser for den lokale lønnsutviklingen i virksomhetene. Det er også muligheter for å få uttelling for noen av våre grupper i justeringsoppgjøret.

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo - les mer


Kommer ikke utenom pensjon i oppgjøret i staten

30.04.2016. Dersom regjeringen ikke gir arbeidstakerorganisasjonene mulighet til å forhandle om pensjon, kan årets tariffoppgjør i staten ende i streik. - Det ser ikke ut til at regjeringen skjønner alvoret i situasjonen, sier forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad i forbindelse med overlevering av krav nummer fire.

Kommer ikke utenom pensjon i oppgjøret i staten - les mer


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

30.04.2016. Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret i natt.

Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune - les mer


Forhandlingene i Oslo: Krav 3 levert

28.04.2016. Unio Oslo kommune leverte i dag det tredje kravet i årets lønnsforhandlinger. Frist for å bli enig med Oslo kommune er midnatt førstkommende lørdag.

Forhandlingene i Oslo: Krav 3 levert - les mer


– Omfattende tilbud fra KS

27.04.2016. – Tilbudet som ble lagt fram fra KS i går er omfattende. Det innfrir på noen av våre krav, samtidig som det er kommet inn en del svært krevende elementer, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

– Omfattende tilbud fra KS - les mer


To fylker blir til ett i Trøndelag

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag var i dag samlet på Stiklestad for å stemme over sammenslåing av de to fylkene. Det ble i ettermiddag klart at det gikk Sanners vei i avstemningen og at vi får et samlet Trøndelag – Norges nest største fylke. 

To fylker blir til ett i Trøndelag - les mer


Sprik i hva folket vil

Etter gårsdagens folkeavstemninger over store deler av landet er det tydelig at det er stort sprik i om innbyggerne i kommune-Norge ønsker sammenslåing eller ikke. 

Sprik i hva folket vil - les mer


Tilbud nr 2 fra KS

26.04.2016. KS har i dag levert tilbud nr 2.

Tilbud nr 2 fra KS - les mer


Enige om sosiale bestemmelser i Spekter-området

22.04.2016. Forhandlingene i A1 mellom Spekter og de enkelte Unio-forbundene ble i dag avsluttet med enighet.

Enige om sosiale bestemmelser i Spekter-området - les mer


Nytt krav levert i Oslo

20.04.2016. Unio Oslo kommune forsterker kravet om at kompetanse og utdanning må gi større lønnsmessig uttelling. Det andre kravet i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune ble levert i dag.

Nytt krav levert i Oslo - les mer


Slik kan lønnssystemet i kommunesektoren bli

19.04.2016. Unio overleverte i dag krav to i forhandlingene med KS. Viktige lønnskrav er like stiger for alle med samme utdanningslengde og utdanningsnivå, og et prosentvis tillegg til lærerne.

Slik kan lønnssystemet i kommunesektoren bli - les mer


Gledelige endringer i likestillingsmeldingen

Stortinget satte regjeringen grundig på plass da den behandlet likestillingsmeldingen. Hele 14 forslag fikk flertall. - Det mest gledelige er at regjeringen nå må komme med en tidsplan for likelønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Gledelige endringer i likestillingsmeldingen - les mer


Handal om lønnskravet: Solidaritet må gå begge veier

14.04.2016. I Aftenposten i dag går LO hardt ut mot Unios krav og kaller det usolidarisk. Unio kommune mener nok er nok, og at solidaritet må gå begge veier.

Handal om lønnskravet: Solidaritet må gå begge veier - les mer


Unio Oslo: - Nødvendig med særskilte lønnsmessige tiltak

-I år har kommunen mulighet til å minske lønnsforskjellen mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor. Innretningen i dette oppgjøret blir viktig for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, sier Poul-Herman Bülow, hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Oslo kommune.

Unio Oslo: - Nødvendig med særskilte lønnsmessige tiltak - les mer


Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Akademikerforbundet støtter Unios krav om at oppgjøret innen offentlig sektor må skje innen en ansvarlig ramme. I dette oppgjøret blir profilen et svært viktig tema.

Unios krav om eget lønnskapittel for å sikre bedre uttelling for ansatte med høyere utdanning er et viktig og nødvendig grep for å sikre rekruttering av ansatte med høyere utdanning  til  kommuner og fylkeskommuner, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som konstaterer at Sosial- og arbeidsdepartmentet ennå ikke har gitt melding til partene angående eventuelle pensjonsforhandlinger. Det er gode forutsetninger for å fremforhandle et resultat uten å gå veien om riksmeklingsmannen.

Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS - les mer


Lønnsgapet må reduseres og kjøpekraften opprettholdes!

I dag leverte Unio stat kravene i årets hovedoppgjør

-Det er viktig at forskjellen i lønn mellom utdanningsgruppene i privat og offentlig sektor blir redusert, samt at kjøpekraften opprettholdes, sier Eystein Madland Hagesæther, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i statlig sektor.

Lønnsgapet må reduseres og kjøpekraften opprettholdes! - les mer


Innboforsikringen som passer for alle

Akademikerforbundets innboforsikring bør passe for de fleste medlemmer. Det ser vi også klart og tydelig, med tanke på hvor mange medlemmer som benytter seg av tilbudet. Antallet medlemmer med Akademikerforbundets innboforsikring øker fra måned til måned. Du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer på vår innboforsikring, fra kr 500 000 til hele 3 millioner for de største husholdningene. Størrelsen på dekningen angir det maksimale erstatningsbeløpet.

Innboforsikringen som passer for alle - les mer


Innledende forhandlinger i mål

06.04.2016. Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene i dag.

Innledende forhandlinger i mål - les mer


Enighet i frontfaget

04.04.2016. - Frontfaget har kommet med et anslag for ramma for oppgjøret. Det forholder Unio seg til. Nå blir det profilen på oppgjøret som blir avgjørende, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kort kommentar til oppgjøret i frontfaget.

Enighet i frontfaget - les mer


- Finanstilsynet har sviktet

- Avsløringene i Aftenposten viser at kampen mot skatteparadiser i stor grad har vært mislykket, sier Sigrid Klæboe, daglig leder Tax Justice Network Norge. Akademikerforbundet støtter arbeidet mot økonomisk kriminalitet gjennom medlemskap i Tax Justice Network Norge. Akademikerforbundet mener Stortinget må kreve en granskning og utforme helhetlig plan for å beskytte samfunnet vårt mot den globale hemmeligholdsindustrien, sier forbundeleder Alfred Sørbø.

- Finanstilsynet har sviktet - les mer


TBU endrer ikke prisanslaget på 2,5 prosent

01.04.2016. - Vi valgte å opprettholde anslaget for prisveksten i år på 2,5 prosent, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios medlem i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

TBU endrer ikke prisanslaget på 2,5 prosent - les mer


Rentenedsettelse til 1,95

Rentenedsettelsen inntreffer fra i dag (1. april), og gjelder boliglån for unge (under 41 år) og lånekunder som omfattes av foreningsavtalen mellom Storebrand og Unio.

Rentenedsettelse til 1,95 - les mer


Unio sympatiserer med de Expert-ansatte

31.03.2016. - Jeg tror forbrukerne er opptatt av at ansatte i de butikkene vi handler i har gode og trygge lønns- og arbeidsforhold. En kultur der ansatte må kjempe om kundene, vil ikke skape et godt sted å handle.

Unio sympatiserer med de Expert-ansatte - les mer


Arbeidsløysa på 4,8 prosent

I januar var det 134 000 arbeidslause, justert for sesongvariasjonar. Dette utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløysa på 4,8 prosent - les mer


Vi skal ikkje knele

10.03.2016. - Vi skal ikke knele i dette lønnsoppgjeret, sa Unio-leiar Ragnhild Lied i si innleiing på Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

Vi skal ikkje knele - les mer


Kvinners vern svekkes i ny lov

Regjeringen vil fjerne dagens likestillingslov og heller slå den sammen med tre andre diskrimineringslover. Høringssvarene viser at mange av de som var positive til et felles lovverk nå har snudd. Det er ganske enkelt fordi lovforslaget svekker likestillingen mellom kvinner og menn.  

Kvinners vern svekkes i ny lov - les mer


Likelønn og likestilling

Alle kvinner må kunne forsørge seg selv, er ledetråden for Unios likestillingspolitiske arbeid.

Likelønn og likestilling - les mer


Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Når lønnen for samtlige yrkesaktive er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønnen ligger dermed på 86,1 prosent av en manns inntekt, året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent av en mannslønn.

Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - les mer


Årets ildsjel 2015

Det er mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god jobb på vegne av Akademikerforbundet. Vi ønsker å synliggjøre disse ildsjelene og hvert år hedre én av dem med en pris.

Årets ildsjel 2015 - les mer


Barnevernet må ha flere folk og styrket krav til kompetanse

Regjeringen har i dag lagt frem Stortingsmelding 17: Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste.

- Det er en melding som tar på alvor barns behov for en stabil omsorgssituasjon og som setter søkelyset på hvordan vi skal lykkes med å ha gode fosterhjem, sier Anne Grønsund, leder i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

 

 

Barnevernet må ha flere folk og styrket krav til kompetanse - les mer


Nav-ansatte mener Nav-kritikken går utover brukerne

Nav-tillitsvalgte har sett seg lei på politikernes stadige kritikk av arbeidsplassen deres. Urettferdig at de ansatte må ta støyten når systemet svikter, mener de.

Nav-ansatte mener Nav-kritikken går utover brukerne - les mer


Hovedtariffoppgjør i 2016

Delingsøkonomien blomstrer med akselererende fart. Uber og Airbnb er nå blitt kjent for de fleste og mange har benyttet tjenestene. Myndigheter og samfunn kan tilnærme seg nye trender med å avvise ordningene, innføre forbud og håpe at dette går over. I en globalisert økonomi vil dette være en lite hensiktsmessig strategi.

Hovedtariffoppgjør i 2016 - les mer


Krever pensjonsopptjening fra første dag og fra første krone

23.02.2016. - Det er uholdbart at offentlig ansatte ikke tjener opp pensjonsrettigheter fra første dag og fra første krone for de som har lav deltid, sier Unio-leder Ragnhild Lied. - Når vi nå skal forhandle endringer i offentlig tjenestepensjon må disse kravene endres.

Krever pensjonsopptjening fra første dag og fra første krone - les mer


TBU som forventet

TBU bekrefter at det forsatt er store lønnsforskjeller mellom universitets- og høyskoleutdannede i privat og offentlig sektor. Dette må bli et tema i årets lønnsoppgjør for offentlig sektor.  - sier forbundsleder Alfred Sørbø

TBU som forventet - les mer


Unio og Storebrand inngår bankavtale

Hovedorganisasjonen Unio og Storebrand har inngått en avtale som gir medlemmene i Unios forbund tilbud om boliglån til en av markedets beste lånerenter.

Unio og Storebrand inngår bankavtale - les mer


- Må bli forhandlinger mellom partene i offentlig sektor

18.02.2016. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterte partene i arbeidslivet til et møte i dag om offentlig tjenestepensjon. Partene ble her enige om å starte prosessen med forhandlinger om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. - Det som er helt avgjørende, er at dette blir forhandlinger mellom partene i offentlig sektor, understreker Unio-leder Ragnhild Lied.

- Må bli forhandlinger mellom partene i offentlig sektor - les mer


Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser

04.02.2016. Økt innsats for kompetanse og forskning må til for å bekjempe den stigende arbeidsledigheten. – Vi må tilbake til 1993 for å finne høyere arbeidsledighet enn nå. Store skattelettelser er feil medisin, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser - les mer


Alle barn har rett på beskyttelse og ingen barn som er under 16 skal leve i forhold der de blir utsatt for seksuelle handlinger.

Anne Grønsund er leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Hun er krystallklar på at jenter under 16 år må fjernes fra sine ektemenn.

Les mer på nrk.no.

Les mer på dagbladet.no.


Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen

03.02.2016. Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte. I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Målgruppen er de sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si rådmenn, medarbeidere i personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte.

Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen - les mer


Dobbelt så mange fikk oppsigelsesvarsel i 2015

NAV fikk varsel om nær 50.000 oppsigelser og permitteringer i 2015. Det er dobbelt så mange som i 2014.

Dobbelt så mange fikk oppsigelsesvarsel i 2015 - les mer


10 grep mot arbeidslivskriminalitet

25.01.2016. I dag lanserte Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ti strategiske grep for å forebygge svart økonomi. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner.

10 grep mot arbeidslivskriminalitet - les mer


NOU 2013:13

NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi er forsatt aktuell

NOU 2013:13 - les mer


10 grep mot arbeidslivskriminalitet

21.01.2016. Samarbeid mot svart økonomi – et samarbeid mellom Unio, LO, KS, NHO YS og Skatteetaten - er enige om 10 strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner

10 grep mot arbeidslivskriminalitet - les mer


Usikker vår for kommunereformen

Etter lite bevegelse i kommunereformen gjennom 2015, gikk Sanner ut med et brev til landets kommunestyrer i slutten av oktober hvor han oppfordret til å fortsette arbeidet med kommunereformen. Hvis dette er et forsøk på å blåse nytt liv i prosessen, kan våren 2016 bli nervepirrende for Sanner. Fristen er satt, innen 1. juli 2016 skal alle kommunene ha gjort seg opp en mening. 

Usikker vår for kommunereformen - les mer


Unio med støtte for streikeretten i Spania

15.01.2016. Neste uke marsjerer spansk fagbevegelse i gatene i Madrid. De sloss for noe så grunnleggende som retten til å streike. Nå risikerer spanske arbeidstakere fengsel eller bøter hvis de deltar i streik.

Unio med støtte for streikeretten i Spania - les mer


Maktforholdet i arbeidslivet må ikke endres

Arbeidstidsutvalget overleverte 6. januar sin innstilling om arbeidstid. Utvalget har gjennomgått og vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Maktforholdet i arbeidslivet må ikke endres - les mer


Vi må snakke sammen – for barnas skyld

04.01.2016. Mange enslige mindreårige asylsøkere har kommet til Norge den siste tida. De trenger en helt spesiell oppfølging. Og vi har gjennom mediene fått kjennskap til flere tragiske hendelser der barn har vært involvert. - Vi blir stadig minnet på hvor viktig det er at de ulike instansene snakker sammen. Unio representerer de fleste av fagmiljøene som møter sårbare barn. Vårt seminar «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter» er en arena for at profesjonene møtes og kan diskutere utfordringer vi står overfor i møte med disse barna, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vi må snakke sammen – for barnas skyld - les mer


Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig i staten

18.12.2015. - Det er svært positivt at utvalget som nå legger fram forslag til ny tjenestemannslov, har samlet seg om at reglene for å ansette midlertidig skjerpes. Samtidig er mange særbestemmelser som har åpnet opp for midlertidige ansettelser, tatt bort. Det er et stort framskritt. Vi har dermed fått et forslag til en enklere og på mange måter bedre tjenestemannslov, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig i staten - les merNy hovedtillitsvalgt i Oslo kommune

På årsmøte for Akademikerforbundet i Oslo kommune 7. oktober ble det valgt ny tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i Oslo Kommune. 

Ny hovedtillitsvalgt i Oslo kommune - les mer


Ragnhild Lied valgt som ny leder av Unio

07.12.2015. Representantskapet i hovedorganisasjonen Unio valgte i dag Ragnhild Lied til ny leder. Hun etterfølger Anders Folkestad som går av etter 14 år som Unio-leder.

Ragnhild Lied valgt som ny leder av Unio - les mer


Unio inn i styret i Norgesuniversitetet

Fagsjef Åshild Olaussen i Unio er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styremedlem i Norgesuniversitetet for de fire neste årene. Hun representerer arbeidstakerorganisasjonene, og overtar etter LO som har hatt vervet i inneværende periode.

Unio inn i styret i Norgesuniversitetet - les mer


Exit – likestillingsloven?

01.12.2015. Regjeringen vil fjerne likestillingsloven som egen lov og heller slå den sammen med de andre diskrimineringslovene. Hva gjør dette med likestillingen mellom kvinner og menn? Torsdag 10.desember arrangerer Unio og LO sammen et frokostmøte om lovendringen.

Exit – likestillingsloven? - les mer


Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund

20.11.2015. Bent Ronny Mikalsen er valgt til ny leder i Norsk Radiografforbund.

Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund - les mer


Unio uttrykker dyp medfølelse

16.11.2015. Unio-lederen signerte i dag kondolanseprotokoll ved den franske ambassaden og sendte brev til Unios fagforeningskolleger i Frankrike der han uttrykte sin solidaritet med det franske folket og de som ble rammet av terroren.

Unio uttrykker dyp medfølelse - les mer


Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter

28. januar inviterer Unio til konferansen «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter». Temaet på konferansen er flerfaglighet og samarbeid i møtet med de sårbare barna.

Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter - les mer


Vil sikre pensjon ved privatisering

02.11.2015. - Konkurranseutsetting av barnehager og sykehjem kan gi store pensjonstap for offentlig ansatte. Arbeidsgiver kan årlig spare mer enn 1 million kroner i pensjonspremie i en virksomhet med 20 årsverk, sa sjeføkonom Erik Orskaug i Unio i en høring i Stortingets Arbeids- og sosialkomite i dag.

Vil sikre pensjon ved privatisering - les merLast ned Unios IA-app!

28.10.2015. Unio lanserer i dag en app om inkluderende arbeidsliv (IA).

Last ned Unios IA-app! - les mer


Gratulerer til Hanne Bjurstrøm som nytt likestillingsombud

23.10.2015. Unio-leder Anders Folkestad gratulerer Hanne Bjurstrøm med jobben som nytt likestillingsombud. - Med Hanne Bjurstrøm har vi fått et likestillingsombud med en bred bakgrunn og erfaring, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Gratulerer til Hanne Bjurstrøm som nytt likestillingsombud - les mer


Mer åpenhet må til!

-Akademikerforbundet støtter kravet fra Tax Justice Network om å få oversikt over hvem som eier norske selskaper, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Mer åpenhet må til! - les mer


Kompetanse like viktig som antall ansatte

- Det nytter ikke å ansette flere folk om de ikke har den rette kompetansen, sa leder Anne Grønsund i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet da Familie- og kulturkomiteen på Stortinget avholdt høring i dag. 

Kompetanse like viktig som antall ansatte - les mer


Studentsatsning

I går var Akademikerforbundet på plass på karrieredagen ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Dette er en del av forbundets satsing på studentmedlemmer og bygging av nettverk på tvers av utdanningsinstitusjoner. 

Studentsatsning - les mer


Analyser er ikke nok

-Likestillingsutfordringene skal  ikke bare analyseres, de må bekjempes med konkrete tiltak, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Analyser er ikke nok - les mer


Unio støtter årets TV-Aksjon

13.10.2015. Styret i Unio har bevilget 50.000 kroner til årets TV-aksjon, og oppfordrer medlemmene til å være bøssebærere til søndag.

Unio støtter årets TV-Aksjon - les mer


Fagbevegelsen - en viktig aktør i oppbygging av demokrati

Fagbevegelsen i Tunisia   UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) er en del av Kvartetten som ble tildelt Nobels fredspris.

-Prisen er en påminning om den betydning fagbevegelsen kan ha i arbeidet med å trygge og fremme demokrati, sier forbundsleder Alfred Sørbø som håper Den Norske Nobelkomiteens tildeling kan inspirere alle som ønsker å fremme fred og demokrati i Midtøsten.  


Statsbudsjettet

-Statsbudsjettes tiltakspakke for økt sysselsetting er et skritt i riktig retning men ikke tilstrekkelig til å motvirke stigenede arbeidsledighet, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som også er kritisk til senking av formueskatten. Han mener Unio peker på viktige svakheter i regjeringens budsjettforslag.

Statsbudsjettet - les mer


Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett

Barnevernets største utfordringer er knyttet til kapasitet og kompetanse. Likevel er det ingen større satsninger på styrking eller utvikling av barnevernet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Med dette er barnevernsløftet avsluttet flere år før det er oppnådd samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett - les mer


Kandidat til ny Unio-leder er klar

28.09.2015. Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, har takket ja til å være kandidat til ny leder i Unio.

Kandidat til ny Unio-leder er klar - les mer


Ny personaldirektør i staten

25.09.2015. Gisle Norheim er i statsråd i dag utnemnd til ny personaldirektør i staten. Personaldirektøren er øverste arbeidsgiverrepresentant for ansatte i staten og en sentral representant for arbeidsgiversiden i det statlige tariffområdet.

Ny personaldirektør i staten - les mer


Gir seg etter 14 år

22.09.2015. Anders Folkestad har informert valgkomiteen i Unio om at han ikke tar gjenvalg som leder. – Etter 14 år som leder av Norges nest største hovedorganisasjon, er det tid for å overlate ansvaret til nye krefter, sier Folkestad i en kort kommentar.

Gir seg etter 14 år - les mer


Styrer skuta rett til havs?

Forbundsleder Alfred Sørbø stiller spørsmål ved effekten av arbeids- og sosialministerens tiltak for å fornye, forenkle og forbedre NAV. – Ministeren må presentere bedre strategier for videreutvikling av NAV enn å opprette et ekspertutvalg – dette blir for enkelt, sier Sørbø.


Styrer skuta rett til havs? - les mer


Feriepengene brukt opp? Spar penger – bruk medlemsforsikringene

Mange medlemmer sparer inn hele medlemskontingenten og mer til ved å benytte seg av Akademikerforbundets medlemsforsikringer. Kanskje du også kan gjøre det?

Feriepengene brukt opp? Spar penger – bruk medlemsforsikringene - les mer


Akademikerforbundets Håndbok for tillitsvalgte 2015

Akademikerforbundet har laget ny håndbok for tillitsvalgte. Dette skal være et nyttig verktøy for alle tillitsvalgte i forbundet. 

Akademikerforbundets Håndbok for tillitsvalgte 2015 - les mer


Etterlyser strengere krav til ansatte i barnevernet

10.08.2015. Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene som er organisert i Unio-forbundet Akademikerforbundet, etterlyser strengere kompetansekrav for å få jobbe i barnevernet.

Etterlyser strengere krav til ansatte i barnevernet - les mer


Barnevernspedagoger vil danne et nytt forbund under Unio

22.06.2015. Fra i dag av kan barnevernspedagogene bli en del av Unio-fellesskapet. I første omgang skjer dette gjennom Unio-forbundet Akademikerforbundet. – Vi vil bli den organisasjonen som søker å utvikle barnevernspedagogenes kompetanse i tråd med barns behov for støtte og hjelp, sier Anne Grønsund i Barnevernpedagogenes profesjonsnettverk.

Barnevernspedagoger vil danne et nytt forbund under Unio - les mer


Dette er hovedpunktene i den nye arbeidsmiljøloven

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om endringer i arbeidsmijøloven. Nå kan man  72 år, det gis generell adgang til midlertidige ansettelser, og mer søndagsjobbing


ETUCs kongress i Paris

25.09.2015. Den trettende kongressen i European Trade Union Confederation (ETUC), går av stabelen i Paris 29. september til 2. oktober. Den økonomiske krisen i Europa, arbeidstakerrettigheter og investering for arbeidsplasser er stikkord for temaene som står på programmet. Akademikerforbundet er representert ved forbundsleder Alfred Sørbø i Unios ETUC-delegasjon.

ETUCs kongress i Paris - les mer


- Må møte flyktningsituasjonen med et trygt arbeidsliv

14.09.2015. - Et godt og anstendig arbeidsliv er en viktig arena for å møte det antallet av flyktninger som kommer til Europa, og Norge, nå. Trygge jobber bidrar effektivt til å integrere flyktningene i norsk arbeids- og samfunnsliv, sier Unio-leder Anders Folkestad.

- Må møte flyktningsituasjonen med et trygt arbeidsliv - les mer


Bruk barnevernspedagogens kompetanse i skolehelsetjenesten

27.8.15 Anne Grønsund, leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) var i dag med en delegasjon fra Unio i møte med statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet. Målet med møtet var å få en dialog rundt Stortingsmelding nr. 26 om primærhelsetjenesten.

Bruk barnevernspedagogens kompetanse i skolehelsetjenesten - les mer


Gjør deg kjent med vår nye hjemmeside

Vi har ny hjemmeside med responsivt design, slik at den er leservennlig uansett hvilken skjermløsning du bruker.

Gjør deg kjent med vår nye hjemmeside - les mer


Sommerens vervekampanje varer ut august

Du kan fremdeles få sommerens vervepremie fra Akademikerforbundet. Denne kommer i tillegg til de ordinære vervepremiene.

Sommerens vervekampanje varer ut august - les mer


1.7.2015: I dag trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft

Unio har i den forbindelse gitt ut et hefte hvor det redegjøres for hovedlinjene i de endringene Stortinget har vedtatt. De viktigste endringene vil være knyttet til midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser.

1.7.2015: I dag trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft - les mer


Akademikerforbundets sommerkampanje!

Verv et medlem i sommer å motta et piknikpledd, en badeball og et gavekort på 100 kr fra Ark bokhandel. Kampanjen varer i perioden juni-august 2014 .